Linia wsparcia psychologicznego dla młodzieży

Jesteśmy dla was! Zadzwoń, powiedz hasło "Alex", a my POMOŻEMY!

Nasza misja

Misją Fundacji jest stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie.

Nasza Fundacja

Staramy się pomagać  ludziom w taki sposób, aby mogli odnaleźć własną kreatywność, rozwijać siebie zawodowo, realizować własne pasje i dążyć do realizacji marzeń.

Nasza misja

Misją Fundacji jest stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie.

Linia wsparcia psychologicznego dla młodzieży

Jesteśmy dla was! Zadzwoń, powiedz hasło "Alex", a my POMOŻEMY!

Fundacja

Stawiamy sobie za cel wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w edukacji i rozwoju. W naszej fundacji staramy się pomagać wszystkim, którzy chcieliby się edukować, podnieść swoje kwalifikacje, kompetencje. Dzięki podejmowanym działaniom umożliwiamy młodzieży i dorosłym dążyć do samorozwoju i osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego. Każdego traktujemy indywidualnie.

Misja

Misją Fundacji jest stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, zwiększających jego samoświadomość oraz aktywność edukacyjną, zawodową, kulturalną, społeczną i przedsiębiorczą. Wspieramy w procesie poprawy zdrowia psychicznego człowieka, jego rozwoju w kontekście zaawansowanych technologii.

Nasz zespół

W skład naszego zespołu wchodzą osoby z obszaru doradztwa personalnego, edukacji, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści od badań psychometrycznych i statystyki, doradcy zawodowi, managerowie wyższego szczebla oraz przedstawiciele innych zawodów, dzięki którym możemy budować relacje sprzyjające tworzeniu klimatu do wymiany doświadczeń, wspólnego uczenia się oraz do samorozwoju człowieka.

Skontaktuj się z nami